فیلم مقدمه

این فیلم فقط برای اهداف پروژه است و نشان دهنده پروژه واقعی یا امکانات نیست.

دریم سیتی یا شهر رویایی چیست؟

 

قرار است دریم سیتی یا شهر رویایی به یک مجموعه مسکونی و تجاری و تفریحی در ساحل شمالی جمهوری دومینیکن  تبدیل شود.

سرمایه گذاری های شهر رویایی :

 

الف) بدهی

ب) حقوق صاحبان سهام

ج) سرمایه گذاری های زمین

د) سرمایه گذاری در فرصت واحد: هتل ، اقامتگاه ، خورشیدی و غیره.

ه) سرمایه گذاری در فرصت های متعدد: تک مرحله ، تمام مراحل و غیره.